องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 [ 23 ธ.ค. 2562 ]40
82 กิจกรรม Big Cleanning Day [ 6 พ.ย. 2562 ]35
83 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดิอน กรกฎาคน พ.ศ.2562- เดือนกันยายน พ.ศ.2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]31
84 รางวัล "บุคคลต้นแบบ" ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร ปี 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]32
85 การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยผา ม.9 จุดที่ 1 บริเวณนานายริม คำกลาง ติดบ้านโนนทรายทอง [ 9 ก.ย. 2562 ]33
86 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2562 ]31
87 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 เดิอนเมษายน พ.ศ.2562- เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]33
88 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 [ 5 มิ.ย. 2562 ]35
89 แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]36
90 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดิอนมกราคม พ.ศ.2562- เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]34
91 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]33
92 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 [ 8 ก.พ. 2562 ]33
93 ใบปลิววประชาสัมพัน [ 3 ม.ค. 2562 ]34
94 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการสภา/รักษาความปลอดภัย ปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]34
95 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานสภา [ 2 ม.ค. 2562 ]34
96 เอกสารเผยแพร่ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร [ 8 พ.ค. 2561 ]46
97 โครงการกิจกรรม 5 ส (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]44
98 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ [ 8 พ.ย. 2560 ]31
99 ประกาศแผนผังขั้นตอน / มาตรฐานการปฏิบัติงาน / กระบวนการจัดทำแผนขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 11 ก.ย. 2560 ]40
 
|1|2|3|4หน้า 5