องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่องประกาศรายชื่อผูู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่องประกาศรายชื่อผูู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID -19 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่องประกาศรายชื่อผูู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ