องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ