องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ) และพัฒนาระบบการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

โปรดคลิ๊กลิ้งค์ คำสั่งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ) และพัฒนาระบบการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สัั่งวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

https://drive.google.com/file/d/1KSdVhPGD93rvZek10tHqHHiiY60jCCH5/view?usp=sharing

 

     เอกสารประกอบ คำสั่งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ) และพัฒนาระบบการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ