องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 79-004 สายบ้านสระสี่เหลี่ยม- ดงผาสุข บ้านดงผาสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 12 ก.ย. 2565 ]14
2 ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง [ 17 มิ.ย. 2565 ]83
3 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "งดเผาตอซังข้าว" [ 17 มิ.ย. 2565 ]90
4 ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม ของทุกปี [ 19 พ.ค. 2565 ]95
5 โครงการบอกดิน 3 [ 17 พ.ค. 2565 ]110
6 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้่อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ จำนวน 1 ตัย [ 25 เม.ย. 2565 ]109
7 ระบบแจ้งจองคิว คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค [ 16 มี.ค. 2565 ]90
8 การประกาศเจตนารมย์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกสะอาด 2565 และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด [ 9 มี.ค. 2565 ]90
9 ประชาสเปิดเผยราคากลาง โครงการสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ อบต.บ้านกอก จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 ระบบ [ 3 มี.ค. 2565 ]82
10 ประชาสเปิดเผยราคากลาง โครงการสถานีพลังงานชุมชน อบต.บ้านกอก จ.ชัยภูมิ จำนวน 4 ระบบ [ 3 มี.ค. 2565 ]84
11 คำสั่งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ) และพัฒนาระบบการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]97
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]59
13 จัดกิจกรรมโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำและกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บึงละหาน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก จังหวัดชัยภูมิ [ 1 ก.พ. 2565 ]71
14 กิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีปัญหาการถมดินในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 27 ม.ค. 2565 ]58
15 ประกาศรายงานผลการลดใช้พลังงานของ อบต.บ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ม.ค. 2565 ]59
16 ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุชภาพของอบต.บ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]61
17 ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 5 ม.ค. 2565 ]72
18 แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง [ 30 ธ.ค. 2564 ]51
19 จัดกิจกรรมโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับภูมิทัศแหล่งน้ำและกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงประจำปีงบประมาณ 2565 ณบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก จังหวัดชัยภูมิ [ 1 ธ.ค. 2564 ]56
20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก กรณีเหตุภัยพิบัติอุทกภัยภายในหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน จำนวน 37 สาย ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 29 ต.ค. 2564 ]60
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7