องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]36
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการสภา/รักษาความปลอดภัย ปี 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]34
3 แนวทางปฏิบัตติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน [ 13 ส.ค. 2563 ]38
4 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]183
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]39
6 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 5 ส.ค. 2563 ]37
7 สื่อให้ความรู้ เรื่องการดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 [ 18 มิ.ย. 2563 ]66
8 เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) [ 18 มิ.ย. 2563 ]52
9 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 9 มิ.ย. 2563 ]51
10 ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]50
11 กิจกรรม บำรุง ดูแล รักษาต้นไม้ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบป่าโล่ใหญ่ [ 27 พ.ค. 2563 ]39
12 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]38
13 กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้) [ 1 พ.ค. 2563 ]39
14 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) [ 23 เม.ย. 2563 ]53
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.79-039 สายคุ้มบาลาน -สามแยกบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 23 เม.ย. 2563 ]57
16 ขอแจ้งให้ประชาชนในเขตพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 23 มี.ค. 2563 ]27
17 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านกอก "เรียนรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 28 ก.พ. 2563 ]36
18 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]35
19 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน [ 14 ก.พ. 2563 ]73
20 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ก.พ. 2563 ]36
 
หน้า 1|2|3