องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน [ 16 ส.ค. 2566 ]21
2 ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล [ 3 ก.ค. 2566 ]49
3 ประชาสัมพันธ์ วันสุดท้ายของการชำระภาษี 30 มิถุนายน 2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]20
4 6 อาการเตือน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 23 มิ.ย. 2566 ]18
5 รายงานการฝึกอบรมฝ่ายบริหาร2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]14
6 รายงานการฝึกอบรมฝ่ายสภา2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]19
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลุบงิ้ว - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร - รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 79-043 หมู่ที่ 5 บ้านหลุบงิ้ว ตำบลบ้านกอก [ 6 มิ.ย. 2566 ]23
8 อาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด [ 19 พ.ค. 2566 ]19
9 ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลุบงิ้ว - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร -รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.79-043 หมู่ที่ 5 บ้านหลุบงิ้ว ตำบลบ้านกอก [ 8 พ.ค. 2566 ]21
10 การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด [ 21 เม.ย. 2566 ]18
11 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2566 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]32
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]23
13 ร่วมกัน ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 20 มี.ค. 2566 ]14
14 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 3 มี.ค. 2566 ]25
15 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ 79-003 สายมะเกลือ โนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 บ้านมะเกลือ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 21 ก.พ. 2566 ]29
16 ก่อนกำหนดการคลอด [ 20 ก.พ. 2566 ]16
17 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 20 ม.ค. 2566 ]19
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]25
19 ประกาศ เรื่องรายงายแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]30
20 ประกาศผลขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]37
21 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 2564 [ 9 ม.ค. 2566 ]8
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]34
23 เรียกประชุมสภาสมัยที่ 1-4-2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]12
24 ประชาสัมพันธ์สมัยประชุมสภาทางเทคโนโลยี สมัยที่ 1-4 - 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]11
25 นัดประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1-4/2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]24
26 ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]49
27 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]84
28 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 14 พ.ย. 2565 ]116
29 ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]117
30 การจัดทำถังขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) [ 14 พ.ย. 2565 ]115
31 ขั้นตอนและวิธีการจัดทำถังขยะเปียก [ 4 พ.ย. 2565 ]129
32 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]130
33 รายงานผลการดำเนินงานจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลบ้านกอก พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]111
34 รายงานผลการลดใช้พลังงานอบต.บ้านกอก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]118
35 ดำเนินกิจกรรมมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา [ 30 ก.ย. 2565 ]118
36 แผนงาน โครงการ กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 ก.ย. 2565 ]125
37 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการของกองสวัสดิการสังคม ปี2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]136
38 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมผู้สูงอายุประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]131
39 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 79-004 สายบ้านสระสี่เหลี่ยม- ดงผาสุข บ้านดงผาสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 12 ก.ย. 2565 ]126
40 ประชาสัมพันธ์มาตรการโครงการลดใช้พลังงาน [ 22 มิ.ย. 2565 ]118
 
หน้า 1|2|3|4|5