องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม ของทุกปี [ 19 พ.ค. 2565 ]2
2 โครงการบอกดิน 3 [ 17 พ.ค. 2565 ]2
3 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้่อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ จำนวน 1 ตัย [ 25 เม.ย. 2565 ]8
4 ระบบแจ้งจองคิว คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค [ 16 มี.ค. 2565 ]8
5 การประกาศเจตนารมย์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกสะอาด 2565 และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด [ 9 มี.ค. 2565 ]8
6 ประชาสเปิดเผยราคากลาง โครงการสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ อบต.บ้านกอก จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 ระบบ [ 3 มี.ค. 2565 ]7
7 ประชาสเปิดเผยราคากลาง โครงการสถานีพลังงานชุมชน อบต.บ้านกอก จ.ชัยภูมิ จำนวน 4 ระบบ [ 3 มี.ค. 2565 ]8
8 คำสั่งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ) และพัฒนาระบบการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]6
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]10
10 จัดกิจกรรมโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำและกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บึงละหาน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก จังหวัดชัยภูมิ [ 1 ก.พ. 2565 ]10
11 กิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีปัญหาการถมดินในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 27 ม.ค. 2565 ]10
12 ประกาศรายงานผลการลดใช้พลังงานของ อบต.บ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ม.ค. 2565 ]1
13 ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุชภาพของอบต.บ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]9
14 ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 5 ม.ค. 2565 ]9
15 แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง [ 30 ธ.ค. 2564 ]7
16 จัดกิจกรรมโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับภูมิทัศแหล่งน้ำและกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงประจำปีงบประมาณ 2565 ณบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก จังหวัดชัยภูมิ [ 1 ธ.ค. 2564 ]9
17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก กรณีเหตุภัยพิบัติอุทกภัยภายในหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน จำนวน 37 สาย ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 29 ต.ค. 2564 ]9
18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายดอนหลุมปูน นานางจาว ลีดี -โคกหมาหิว บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 29 ต.ค. 2564 ]8
19 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2564 ]7
20 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 6 ต.ค. 2564 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6