องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน รอบที่ 2

    รายละเอียดข่าว

 แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตามคู่มือสำหรับประชาชน

 โหลด https://opdc.csn.cx/ หรือสแกน QR Code ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้    เอกสารประกอบ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน รอบที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ