องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

    รายละเอียดข่าว

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตำบลบ้านกอก    เอกสารประกอบ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ