องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ปิดประกาศการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ปิดประกาศการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3

 สำเนาประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน 2564 เพื่อจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ามังกร คอนสตรัคชั่น ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 23088 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หากบุคคลใดคัดค้านหรือมีความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับ การขอใบอนุญาตฯ ของผู้ประกอบการรายนี้ ได้โปรดแจ้งได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ โทร 044- 811316 โทรสาร 044- 821823 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทราบต่อไป    เอกสารประกอบ ปิดประกาศการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ