องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 5 ม.ค. 2564 ]31
42 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 [ 21 ธ.ค. 2563 ]33
43 ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ของ อบต.บ้านกอก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]19
44 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 [ 12 พ.ย. 2563 ]33
45 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]31
46 ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด ปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]15
47 กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม นำการพัฒนา เพื่อประชามีสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดกิจกรรเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ วัดป่าแจ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก [ 18 ก.ย. 2563 ]17
48 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม นำองค์กรมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ วัดป่าแจ้ง ตำบลบ้านกอก [ 18 ก.ย. 2563 ]22
49 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากเวทีรับฟังความคิดเห็น [ 17 ก.ย. 2563 ]18
50 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]38
51 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการสภา/รักษาความปลอดภัย ปี 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]36
52 แนวทางปฏิบัตติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน [ 13 ส.ค. 2563 ]47
53 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]40
54 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]39
55 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 5 ส.ค. 2563 ]38
56 สื่อให้ความรู้ เรื่องการดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 [ 18 มิ.ย. 2563 ]35
57 เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) [ 18 มิ.ย. 2563 ]35
58 ระบบแจ้งจองคิวและคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เขตพื้นที่ อบต.บ้านกอก [ 17 มิ.ย. 2563 ]17
59 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 9 มิ.ย. 2563 ]39
60 ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]34
 
|1|2หน้า 3|4|5