องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก พ.ศ.2564 - 2566 [ 12 พ.ค. 2564 ]23
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก) [ 2 เม.ย. 2564 ]21
3 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]18
4 แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปี 2564-2566 [ 21 ต.ค. 2563 ]20
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (1) [ 8 ต.ค. 2563 ]18
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (2) [ 8 ต.ค. 2563 ]18
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (3) [ 8 ต.ค. 2563 ]23
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (4) [ 8 ต.ค. 2563 ]20
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 27 ก.พ. 2563 ]22
10 แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปี 2561-2563 [ 30 ต.ค. 2561 ]19