องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]25
2 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]22
3 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]37
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]37
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]36
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]38
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 27 ส.ค. 2563 ]36
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 [ 27 ส.ค. 2563 ]40
9 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2563 ]33
10 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2563 วันที่ 15 มิ.ย.63 [ 19 มิ.ย. 2563 ]24
11 ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2563 วันที่ 12 พ.ค.63 [ 15 พ.ค. 2563 ]24
12 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 12 พ.ค. 2563 ]36
13 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2563 วันที่ 14 ก.พ.63 [ 19 ก.พ. 2563 ]23
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 14 ก.พ. 2563 ]39
15 ประชุมสมัยวิสามัญ 1/2563 วันที่ 17 ม.ค.63 [ 22 ม.ค. 2563 ]23
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 [ 27 ธ.ค. 2562 ]36
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 20 ธ.ค. 2562 ]39
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งงที่ 1 [ 27 พ.ย. 2562 ]44
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 [ 21 ส.ค. 2562 ]36
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]37
 
หน้า 1|2