องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านกอก
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฎิบัติงงานของ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2565 ]17
2 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 44/2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]19
3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 ครั้งที่ 36/2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]20
4 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 [ 1 ก.ค. 2564 ]18
5 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]19
6 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 23 มี.ค. 2564 ]18
7 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 11/2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]20
8 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10 /2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]18
9 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9 /2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]23
10 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8 /2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]18
11 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]18
12 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]19
13 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]19
14 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]17
15 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]19
16 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]18
17 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]18
18 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 30 พ.ค. 2562 ]18
19 แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำนิติกรรม [ 25 ต.ค. 2561 ]16
20 แบบคำขอ องค์การโทรศัพท์ TOT [ 25 ต.ค. 2561 ]18
 
หน้า 1|2