องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566-2568 [ 26 ก.ย. 2565 ]32
2 แผนการตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]30
3 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 26 ก.ย. 2565 ]4
4 คู่มือปฏิบัติงาน-การบริการให้คำปรึกษา [ 26 ก.ย. 2565 ]3
5 กรอบคุณธรรม-การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน-อบต.บ้านกอก [ 26 ก.ย. 2565 ]32
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]4
7 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]5
8 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]101
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]99
10 คู่มือ เรื่อง การขอใช้รถยนต์ราชการ [ 11 พ.ค. 2564 ]107
11 แผนการตรวจสอบภายใน2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]99
12 กฎบัตร2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]92
13 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]95
14 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]145