วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี/กล่องให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน -30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ให้กับนักเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายทางสำโรงทุ่ง - ไปบ้านตลาด บ้านสำโรงทุ่ง บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเเซมถนนสายทาง ถนนเรียบลำห้วยผา ดอนล่าง บ้านดงผาสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายทางถนนเรียบลำห้วยน้อย บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม -10 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (เปิดภาคเรียน) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง